شماره ١٧٥: به غير دل که عزيز و نگاه داشتنى است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
به غير دل که عزيز و نگاه داشتنى است
جهان و هر چه در او هست، واگذاشتنى است
نظر به هر چه گشايى درين فسوس آباد
دريغ و درد بر اطراف او نگاشتنى است
چه بسته اى به زمين و زمان دل خود را؟
گذشتنى است زمان و زمين گذاشتنى است
ترا به خاک زند هر چه را برافرازى
به غير رايت آهى که برفراشتنى است
همين سرشک ندامت بود دل شبها
درين زمين سيه، دانه اى که کاشتنى است
به شکر اين که ترا چشم دل گشاده شده است
به هر چه هست، ز عبرت نظر گماشتنى است
کسى که درد دلش را فشرده، مى داند
که درد نامه صائب به خون نگاشتنى است
اگر به خون ننويسي، به آب زر بنويس
که عزت سخن اهل درد، داشتنى استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.