شماره ٧٩: چون طره تو سلسله بر ياسمين نهد

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
چون طره تو سلسله بر ياسمين نهد
خورشيد پيش روى تو سر بر زمين نهد
هر بوى خوش که باد ز زلفت برد به باغ
اندر قباى غنچه تنگ آستين نهد
ديوانه لطافت اندام تست آب
مانا که باد سلسله بر آب ازين نهد
در خويشتن زمين ز گرانى فرو شود
جايى که قامتت به نشستن سرين نهد
چشمت اگر بکشت مرا، گو بکش به ناز
خلقى چه شد که بار بر آن نازنين نهد
لشکر کشيد عارضت از سبزه بر سمن
زين پس خراج بر گل و بر ياسمين نهد
در بوسه لب ترش کنى و جان برد لبت
زان چاشنى به سرکه در انگبين نهد
سروت که پاى ناز بر اين ديده مى نهد
خسرو بر آستان شه راستين نهدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.