شماره ٣٥: مقام بوسه لب زان عارض سيراب مى جويد

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
مقام بوسه لب زان عارض سيراب مى جويد
فغان کاين بى بصيرت در حرم محراب مى جويد
مشو غافل زفيض خاکسارى در برومندى
که ريحان از سفال تشنه اينجا آب مى جويد
در دل بر رخ هر کس که نگشودند چون زاهد
گشايش از در پوشيده محراب مى جويد
دل از مه طلعتان جمعيت خاطر طمع دارد
کتان ساده دل شيرازه از مهتاب مى جويد
جهان را عشق عالمسوز اگر بر يکدگر سوزد
که خون شبنم از خورشيد عالمتاب مى جويد؟
وصال از عهده بيتابى دل برنمى آيد
که در دريا به چندين بال ماهى آب مى جويد
زياران لباسى هر که دلسوزى طمع دارد
زخامى اخگر از خاکستر سنجاب مى جويد
قناعت کن به آب خشک ازين دريا که هر ماهى
که از جان سير گردد طعمه از قلاب مى جويد
زشوق تيغش از خاک شهيدان العطش خيزد
که هر کس تشنه خوابد آب را در خواب مى جويد
شکيب و صبر صائب هر که از عاشق طمع دارد
زبرق آهستگي، خوددارى از سيلاب مى جويدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.