وله فى طلب الحقايق

غزلستان :: اوحدی مراغه‌ای :: قصايد

افزودن به مورد علاقه ها
اين چرخ گرد گرد کواکب نگار چيست؟
وين اختر ستيزه گر کينه کار چيست؟
هان! اى حکيم، هرچه بپرسم ترا، بگوى
تا منکشف شود که درين پود و تار چيست؟
پروردگار نفس ببايد شناختن
اين نفس خود چه باشد و پروردگار چيست؟
زين سوى لامکان و از آن سوى هفت چرخ
پيوند آن دو واسطه کامکار چيست؟
اين طول و عرض چند و زمان و مکان کدام؟
اين خط و نقطه چون و محيط و مدار چيست؟
اين چار عنصر و سه مواليد و شش جهت
اين پنج زورق و دو در و يک سوار چيست؟
اين جان روشن و تن تاريک را چه حال؟
وين خاک ساکن و فلک بى قرار چيست؟
اين وصلت و مفارقت و جوهر و عرض
اين بهمن و تموز و خزان و بهار چيست؟
اين قلب و اين لسان و سکوت و کلام چه؟
اين طبع و اين مزاج و خيال و بخار چيست؟
دريک مگس مجاورت نوش و زهر چون؟
در يک مکان مناسبت گنج و مار چيست؟
اصل فرشته از چه و نسل پرى ز که؟
وين آدمى بدين صفت و اعتبار چيست؟
درپاى دار اين فلک بى گناه کش
چندين هزار پيکر ناپايدار چيست؟
آوردنش به عالم و بردن به خاک چند؟
پروردنش به شکر و کردن شکار چيست؟
گوش ملوک از «لمن الملک » چون پرست
باز اين نزاع و نخوت واين گيرودار چيست؟
منزل يکى و راه يکى و روش يکى
چندين هزار تفرقه در هر کنار چيست؟
اعداد را چو اصل به غير از يکى نبود
اين عقدهاى مختلف اندر شمار چيست
اى نقشبند پيکر معني، بگوى تا
زين نقشها ارادت صورت نگار چيست؟
الهام و وحى و کشف و مقامات و معجزه
در جنبش نبى و ولى آشکار چيست؟
ابليس و خلد و آدم و حوا و خوشه چه؟
ذبح و خليل و گلشن و نمرود و نار چيست؟
مصر و عزيز و يوسف و زندان و خواب چه؟
طور و عصا و موسى و سجيل خوار چيست؟
سير براق و مسجد اقصى و جبرييل
طوبى و عرش و سدره و ديدار يار چيست؟
بوجهل را مخالفت احمد از چه خاست؟
و آن عنکبوت و پرده و صديق و غار چيست؟
اين حج و عمره و حرم و کعبه و مقام
وين خلق و سعى و وقفه ور مى حجار چيست؟
رومى رخان هفت زمين را چنان طواف
بر گرد آن سرادق زنگى شعار چيست؟
گر ديده اى مدينه علم رسول را
باب مدينه و اسد و ذوالفقار چيست؟
مد صراط و وضع ترازو و طى ارض
هول حساب و قول شفاعت گزار چيست؟
رحمت چو در قياس فزون آمد از غضب
تشويش عبد و خشم خداوندگار چيست؟
از جاى آمدن تو اگر واقفى به عقل
در باز گشتن اين فزع و زينهار چيست؟
فرمان که مى دهد به مکافات نيک و بد؟
مخلوق را درين بد و نيک اختيار چيست؟
اى زاهد، ار به سر عبادت رسيده اى
شرط نماز و روزه ليل و نهار چيست؟
هر جزو را که باز شمردم حقيقتست
گر راه برده اى به حقيقت، به يار، چيست؟
امر رموز «ليسک فى جبتى » چه بود؟
آن گفتن «اناالحق » و منصور و دار چيست؟
برما هزار گونه مباهات مى کنى
اى مدعى بگو که: يکى از هزار چيست؟
گر جاهلي، ز راهرو کاروان بپرس
ورعارفي، بگوى که تا: اصل کار چيست؟
تا کى دويدنت به يسار از يمين چنان؟
ناديده اين قدر که يمين از يسار چيست؟
ما در حصار اين فلک تيز گردشيم
وز جان بى خبر که: برون از حصار چيست؟
اى پادشاه، اگر نظر لطف مى کنى
زان روى پرده دور کن، اين انتظار چيست؟
با اوحدى ز آتش دوزخ سخن مگوى
در دست اين شکسته دل خاکسار چيست؟
باران رحمت تو به هر گوشه مى رسد
او هم به کوى تست، برو هم ببار، چيست؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.