شماره ١٧٦: عمريست رخت حسرتم از سينه بسته اند

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
عمريست رخت حسرتم از سينه بسته اند
راه نفس بخلوت آئينه بسته اند
وارستگى زاطلس و ديبا چه ممکن است
اين شعله را بخرقه پشمينه بسته اند
وحدت سراى دل نشود جلوگاه غير
عکس است تهمتيکه بر آئينه بسته اند
از نقد دل تهيست بساط جهان که خلق
بر رشته نفس گره کينه بسته اند
گو پاسبان بخواب طرب زن که خسروان
دلها چو قفل بر در گنجينه بسته اند
مضمونى از خيال تأمل رميده ايم
تقويم حال ما همه پارينه بسته اند
غافل نيم زصورت واماندگان خاک
در پاى من زآبله آئينه بسته اند
چون شمع کشته عجزپرستان خدمتت
دستيست نقش داغ که بر سينه بسته اند
بيگانه است شعله زپيوند عافيت
از سوختن بخرقه ما پينه بسته اند
(بيدل) بسعد و نحس جهان نيست کار ما
طفلان دلى بشنبه و آدينه بسته اندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.