شماره ٣٩: دونان که در تلاش گهر دست شسته اند

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
دونان که در تلاش گهر دست شسته اند
چون سگ به استخوان چقدر دست شسته اند
بر خوان و هم منتظران بساط حرص
نى خشک ديده اند و نه تر دست شسته اند
جمعى بذلتى که برند از کباب دل
از خود چو شمع شام و سحر دست شسته اند
زين مائده حضور حلاوت نصيب کيست
سيلى خوران بموج خطر دست شسته اند
هستى نفس گداخته نام جرأتست
بى زهره ها همه زجگر دست شسته اند
در چشمه خيال هم آبى نمانده است
ازبسکه رفتگان زاثر دست شسته اند
سير چنار کن که مقيمان اين بهار
از حاصل ثمر چقدر دست شسته اند
دريا تلاطم آينه صحرا غبارخيز
از عافيت چه خشک و چه تر دست شسته اند
رفع کدورت دو جهان سودن کفيست
آزادگان بآب گهر دست شسته اند
هر سبزه تر زبان خروش انا الحناست
خوبان درين حديقه مگر دست شسته اند
تا لب گشوده اند بحرف تبسمت
شيرين لبان زشير و شکر دست شسته اند
(بيدل) کراست آگهى از خود که چون حباب
در طشت واژگونه زسر دست شسته اندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.