شماره ٢٧: دل مپرسيد چرا سوخته يا ميسوزد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
دل مپرسيد چرا سوخته يا ميسوزد
هر چه شد باب وفا سوخته يا ميسوزد
برق آن جلوه گرانيست که من ميبينم
خانه آينه ها سوخته يا ميسوزد
سوز عشق و دل افسرده زاهد هيهات
از شرر شنگ کجا سوخته يا ميسوزد
اثر از ناله ارباب هوس بيزار است
برق تصوير کرا سوخته يا ميسوزد
غره صبر مباشيد کزين لاله رخان
هر که گرديد جدا سوخته يا ميسوزد
رشحه فيض قناعت بطلب کاتش حرص
خرمن عمر ترا سوخته يا ميسوزد
ساز هستى که حريفان نفسش ميخوانند
تا شود گرم نوا سوخته يا ميسوزد
اى شرر ترک هوس گير که تا دم زده ئى
نفس هرزه درا سوخته يا ميسوزد
کيست پرسد زنمکدان لب او (بيدل)
کز چه زخم دل ما سوخته يا ميسوزد



مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید





جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.