شماره ١٨: دل در جسد شبهه عبارت چه نمايد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
دل در جسد شبهه عبارت چه نمايد
آئينه روشن شب تارت چه نمايد
خورشيدى و يگذره نسنجيد يقينت
هستى بتوزين بيش عيارت چه نمايد
زحمت مکش از هيأت افلاک و نجومش
انديشه تصوير بخارت چه نمايد
عالم همه نقش پر طاوس خيال است
اينجا دگر از رنگ بهارت چه نمايد
تمثال خياليکه نه رنگست و نه بويش
گيرم شود آئينه دوچارت چه نمايد
با اين رم فرصت که نگه بستن چشم است
شرم آينه دار است شرارت چه نمايد
بر عالم بى ساخته صنعت نتوان بافت
مهتاب کتان نيست زتارت چه نمايد
وضع طلب آئينه آثار صداع است
خميازه بجز شکل خمارت چه نمايد
مقدار جسد فهم کن و سعى معاشش
خاک از تگ و پو غير غبارت چه نمايد
يک غنچه نقاب از چمن دل نگشودى
اى بى بصر آن لاله عذارت چه نمايد
گاهى تو و ما گاه من و اوست دليلت
تحقيق گر اين است عبارت چه نمايد
(بيدل) بگشاد مژه هيچت ننمودند
تا بستن چشم آخر کارت چه نمايدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.