عيد خون

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند
تا که در بر شاهد آزادى و قانون گرفتند
لاله از خاک جوانان مى دمد بر دشت و هامون
يا درفش سرخ بر سر، انقلابيون گرفتند
خرم آن مردان که روزى خائنين در خون کشيدند
زان سپس آن روز را هر ساله عيد خون گرفتند
با دمى پنهان چو اخگر عشق را کانون بيفروز
کوره افروزان غيرت کام از اين کانون گرفتند
خوف کابوس سياست جرم خواب غفلت ما
سخت ما را در خمار الکل و افيون گرفتند
کار با افسانه نبود رشته تدبير مى تاب
آرى ارباب غرائم مار با افسون گرفتند
خاک ليلاى وطن را جان شيرين بر سر افشان
خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند
شهريارا تا محيط خود تنزل کن بينديش
کاين قبا بر قامت طبع تو ناموزون گرفتندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید