قصیده شماره ۲۰

غزلستان :: پروین اعتصامی :: قصیده ها
مشاهده برنامه «پروین اعتصامی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
دانى که را سزد صفت پاکي:
آنکو وجود پاک نيالايد
در تنگناى پست تن مسکين
جان بلند خويش نفرسايد
دزدند خود پرستى و خودکامى
با اين دو فرقه راه نپيمايد
تا خلق ازو رسند بآسايش
هرگز بعمر خويش نياسايد
آنروز کآسمانش برافرازد
از توسن غرور بزير آيد
تا ديگران گرسنه و مسکينند
بر مال و جاه خويش نيفزايد
در محضرى که مفتى و حاکم شد
زر بيند و خلاف نفرمايد
تا بر برهنه جامه نپوشاند
از بهر خويش بام نيفرايد
تا کودکى يتيم همى بيند
اندام طفل خويش نيارايد
مردم بدين صفات اگر يابى
گر نام او فرشته نهي، شايدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.