دوبیتی شماره ۳۶۰

غزلستان :: باباطاهر :: دوبیتی ها
مشاهده برنامه «دوبیتی های باباطاهر» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
دلم بلبل صفت حیران گل بی
درونم چون درخت پی بگل بی
خونابه بار دیرم ارغوان وار
درخت نهله بارش خون دل بیمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید