در صفت ارشاد پير

غزلستان :: اوحدی مراغه‌ای :: جام جم

افزودن به مورد علاقه ها
اول استاد، پس گهر سفتن
تا نبايد به درد سر خفتن
مرد را کاوستاد يار شود
زود باشد که مرد کار شود
در عزش به رخ فراز کند
چشم او را به نور باز کند
بيضه وارش به زير بال کشد
بر سرش سايه کمال کشد
ميکند کم ز قدر قوت بدن
قوت روح ميدهد به سخن
نهلد در حجاب ذاتش را
نه به دست خلل صفاتش را
به روش دل قويش گرداند
تا چو خود معنويش گرداند
شب و روزش چنين به اصل و به فرع
پرورش ميکند به مايه شرع
نبرد زو نظر به سر و به جهر
هر دمش ميدهد ز معنى بهر
در ترقيش پايه بر پايه
ميرساند به نور از سايه
چون ازين رنجها شود بهتر
به دگر گنجها شود رهبر
به لباسى دگر بر آيد مرد
به وجودى دگر بزايد مرد
جسم را کرده از رياضت صلب
روح را کرده مطمئن القلب
بر سر نفس او به سرحد صدق
متمکن شود به مقعد صدق
اين بود راضي، آن بود مرضى
برهد شيخ از آن گران قرضى
حد و مد و تعرف اين باشد
رسم رشد و تصرف اين باشد
کودک نفس را ز رنج هوا
نکند جز چنين طبيب دوا
گر چنين رهبرى شود يارت
زين منازل برون برد بارت
هر چه در جسم درد و داغ شود
روح را روغن چراغ شود
جز به سعى تن و به تقوى دل
کى رسد طالب اندرين منزل؟
گر به اين حال نفس گردد هست
يا دهد رتبتى چنينش دست
اين بود سر نشانه ثانيش
که تو توليد مثل ميخوانيش
اندرين دور ازين وجودى پاک
نتوان يافتن مگر در خاکمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.