شماره ٦٩٢: رفتيم ازين ديار رفتيم

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
رفتيم ازين ديار رفتيم
زين منزل پر غبار رفتيم
کس چاره ما نکرد اين جا
بيچاره بدان ديار رفتيم
غم بر سر غم بسى نهاديم
دلخسته و سوگوار رفتيم
در باغ جهان خوشى نديديم
غمها خورديم و زار رفتيم
دلدار بما نکرد لطفى
دل سوخته و فکار رفتيم
دلبر بر ما قرار نگرفت
بى دلبر و بى قرار رفتيم
از گلشن او گلى نچيديم
بيهوده بروى خار رفتيم
ما را بر خويش ره ندادند
مهجور و حزين و خوار رفتيم
اى (فيض) مکن شکايت از بخت
کز يار بسوى يار رفتيم
از آمدن ار خبر نداريم
صد شکر که هوشيار رفتيممشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.