شماره ٤١٤: ز روى مهوشان چشمم دمى دل بر نمى دارد

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
ز روى مهوشان چشمم دمى دل بر نمى دارد
ازين بهتر کسى از عمر حاصل بر نمى دارد
يکى ميگفت دل بردار از روى بتان گفتم
مرا عشقست چون جان کس زجان دل برنمى دارد
ز تيغ جور خوبان زنده ميگردد دلم آرى
چنين مرغ از چنان صياد بسمل بر نمى دارد
دل از عشق مجازى رو بمعشوقى حقيقى کرد
چه حق بين شد دگر او مهر باطل برنمى دارد
ز معنى يافت چون صيقل زصورت زنگ کى گيرد
صفا چون يافت از جان دل زتن گل برنمى دارد
شراب عشق حق نوشد بهر دم بى دهان و لب
ز چشم مست خوبان (فيض) از آن دل برنمى داردمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.