شماره ٢٧٣: ز نکتهاى بيانت خرد فزوده شود

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
ز نکتهاى بيانت خرد فزوده شود
ز لطف هاى نهانت نبوده بوده شود
چو نکته شنوم زان دهان پنهانى
درى ز غيب بروى دلم گشوده شود
به گوهر سخنى زان لب عقيق مرا
هزار عقده مشکل ز دل گشوده شود
جمال شاهد غيبى بچشم حق بينان
عيان در آينه طلعتت نموده شود
نموده چهره در آئينه جمالت حق
که صدق بندگيم در تو آزموده شود
اگر نهى ز سر لطف بر سرم دستى
ز رفعت اين سر پستم بچرخ سوده شود
بيا و اين يد بيضا بسينه من نه
بود ز زنگ کدورت دلم زدوده شود
جمال تو ز سر اهل دل ربايد هوش
بمن نماى که هوشم ز سر ربوده شود
خوشا دمى که بيک جلوه ام کنى بى خود
نبوده بوده مرا بوده ام نبوده شود
بسرم چو خاک شود بر سر رهى افتم
بود گذر کنى آنجا بپات سوده شود
ز زلفهاى بلندت خرد ز دست رود
ز حلقهاى کمندت جنون فزوده شود
گهى هلال و گهى بدر در سر زلفت
نمايد ار بنسيمى زهم گشوده شود
بچشم پاک چو بيند بروى خوب تو (فيض)
جمال شاهد لاريبيش نموده شود
زبان به بندم از اين پس ز گفتگو شايد
ز پسته شکرينت سخن شنوده شودمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.