شماره ٥٥: بيمار زارم انت الطبيب

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
بيمار زارم انت الطبيب
درد تو دارم انت الحبيب
از تست دردم گرد تو گردم
درمان من کن انت الطبيب
بر تو عيانست سوز نهانم
بر سر و اعلان انت الرقيب
هر سو کنم رو باشى تو آن سو
با هر من و او انت القريب
آمد رهى شى ء للهى
بهر بهى انت المجيب
آمد بر تو خاک در تو
با جرم بى حد انت الحسيب
هم چشم گريان هم دل پشيمان
ترسان و لرزان انت المهيب
فيضست و عجزى بر درگه تو
يا قابل التوب يا استتيب
اغفر ذنوبى و استر عيوبى
انى انيب يا مستجيبمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.