شماره ٥٣: دل چو بستم بخدا حسبى الله و کفى

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
دل چو بستم بخدا حسبى الله و کفى
نروم سوى سوى حسبى الله و کفى
تن من خاک رهش دل من جلوه گهش
سر و جانم بفدا حسبى الله و کفى
او چو دردى دهدم يا که داغى نهدم
نبرم نام دوا حسبى الله و کفى
همه نورست و ضيا همه رويست و صفا
همه مهرست و وفا حسبى الله و کفى
او کند مهر و وفا من کنم جور و جفا
من مرض اوست شفا حسبى الله و کفى
گر بخواند بدوم ور براند نروم
چون توان رفت کجا حسبى الله و کفى
(فيض) ازين گونه بگوى در غم دوست بموى
ورد جان ساز دلا حسبى الله و کفىمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.