شماره ٥١: اگر فضل خداى ما بجنبش جا دهد ما را

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
اگر فضل خداى ما بجنبش جا دهد ما را
بعشق او دهيم از جان و دل فردوس اعلا را
بآب چشم و رنگ زرد و داع بندگى بر دل
که در کار است ما را نيست حاجت حق تعالى را
بود تأويل اين مصراع حافظ آنچه من گفتم
بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روى زيبا را
نباشد لطف او با ما چه سود از زهد و از تقوى
چو باشد لطف او با ما چه حاصل زهد و تقوى را
ولى ما را ببايد طاعت و تقوى و اخلاصى
ادب بايد رعايت کرد امر حق تعالى را
بلى ما را نباشد کار با رد و قبول او
که او بهتر شناسد خبث و طيب و طينت ما را
بترس از آنچه در اول مقدر شد براى تو
باهل معرفت بگذار بس حل معما را
بيا خاموش شو اى (فيض) از اين اسرار و دم درکش
که کس نگشود و نگشايد بحکمت اين معما رامشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.