شماره ١٦: بالا رويم بس که ز اندازه گذشتيم

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
بالا رويم بس که ز اندازه گذشتيم
در عالم دل در چه شمارست دل ما
بر تابه عشق تو برشتند دل ما
با درد و غم و غصه سرشتند گل ما
صد شکر بدست آمدش اين گنج سعادت
گر عشق نميبود چه ميکرد دل ما
دهقان ازل کشت درين يوم محبت
زان بر ندهد غير بلا آب و گل ما
گر درد نبودى بچه پرورده شدى جان
ياد تو نميبود چه ميکرد دل ما
گر آرزوى دولت وصل تو نبودى
خاطر بچه خوش داشتى از خويش دل ما
احرام سير کوى تو بستيم بر آن خاک
شايد که شود ريخته خون بحل ما
گر حله عفو تو نباشد که بپوشد
بيرون نرود از تن جان خجل ما
داريم اميد از کرمش ورنه ز تقصير
تقصير نشد ذره (فيض) از قبل مامشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.