شماره ٧٨٩: عيبجو چندان که عيب از ما بدر مى آورد

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
عيبجو چندان که عيب از ما بدر مى آورد
غيرت ما زور بر کسب هنر مى آورد
گر گهر در آتش افتد، به که از قيمت فتد
يوسف ما در چه کنعان بسر مى آورد
دست کوته دار از طول امل کاين شاخسار
چون به بار آيد پشيمانى ثمر مى آورد
هر که را چون رشته دور چرخ پيچ و تاب داد
سر زجيب گوهر سيراب برمى آورد
نخل مومين، ميوه خورشيد بار آورد و ريخت
در چه موسم نخل ما يارب ثمر مى آورد؟
آب تيغ او عجب دارم نصيب من شود
طالعى دارم که از دريا خبر مى آورد
بخت ما حاضرجوابى از مزاج کوه برد
کى جواب نامه ما نامه بر مى آورد؟
حسن در هر جا که باشد چشم زخمى لازم است
سوزن از جيب مسيحا سربدر مى آورد
صائب از تلخى مذاق عيبجو رد مى کند
ابر ما گر آب از جوى گهر مى آوردمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.