شماره ٧٠٤: دردمندى کرد بر من شربت ديدار تلخ

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
دردمندى کرد بر من شربت ديدار تلخ
قند باشد در دهان مردم بيمار تلخ
مى کشد از لطف عاشق تلخى زهر عتاب
باده شيرين بود در مشرب خمار تلخ
تلختر باشد رهين منت سوزن شدن
بر تهى پايان بود هر چند زخم خار تلخ
کام هر کس را که از اقبال شيرين کرد چرخ
چشم تا بر هم زنى مى سازد از ادبار تلخ
شش جهت شان عسل شد گر چه از زنبور من
شد ز حرف تلخ گوشم چون دهان مار تلخ
نيست بر کوتاه بينان وضع دنيا ناگوار
باشد اين خواب پريشان بر اولوالابصار تلخ
مى خورد ابروى او در وسمه خون خويش را
زنگ باشد بر دل شمشير جوهردار تيغ
نيشکر بعد از شکستن مى شود شاخ نبات
از شکست خلق روى خود مکن زنهار تلخ
مى کند بر ديده قانع به شکرخواب امن
سايه بال هما را سايه ديوار تلخ
تا زبان خامه صائب سخن پرداز شد
طوطيان را حرف شيرين گشت در منقار تلخمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.