شماره ٦١٤: سفر اهل شوق در وطن است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
سفر اهل شوق در وطن است
خلوت اهل دل در انجمن است
عندليبى که در خيال گل است
هر کجا غنچه مى شود چمن است
خنده هر چند کم بود، در وقت
خانه پرداز محنت کهن است
غم يکساله را به باد دهد
خنده گل اگر چه يک دهن است
رخنه اش سد باب طوفان است
عشق، خضر سفينه بدن است
سخن عشق با خرد گفتن
بر رگ مرده نيشتر زدن است
آفتابى است بى زوال، سخن
مغربش گوش و مشرقش دهن است
يوسف شرمگين معنى را
لفظ نازک به جاى پيرهن است
مغز گردد در استخوانش نال
چون قلم هر که عاشق سخن است
بر زبان قلم نيايد راست
آنچه از شوق در ضمير من است
بر بزرگان مشو به حلم دلير
سپر آفتاب، تيغ زن است
ايمن از گوشمال دوران است
هر که صائب به حال خويشتن استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.