شماره ٥٩٧: ايام بهاران سبک از ديده ما رفت

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
ايام بهاران سبک از ديده ما رفت
از دست به هم سودنى اين رنگ حنا رفت
شد موسم گل طى به شکرخنده برقى
برگ طرب باغ به تاراج صبا رفت
شيرازه مجموعه گلزار فرو ريخت
سنبل چو سر زلف پريشان به هوا رفت
نرگس ز نظر دور به يک چشم زدن شد
هر چند که از راه بصيرت به عصا رفت
آمد به چمن غنچه گل با کف پر زر
چون برگ خزان ديده تهيدست و گدا رفت
از همرهيش در جگر لاله نفس سوخت
از بس که به تعجيل گل لعل قبا رفت
در يک نفس از کيسه گلزار شکوفه
چون سيم و زر از پنجه ارباب سخا رفت
پيچيد سراپرده خود ابر بهاران
از فرق چمن سايه اقبال هما رفت
شد رفتن گل باعث خاموشى بلبل
از باغ به يکبار برون برگ و نوا رفت
از حيرت نظاره آن سرو گل اندام
از خاطر اشجار چمن نشو و نما رفت
صائب ز نظربازى بى پرده شبنم
از چهره گلهاى چمن رنگ حيا رفتمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.