شماره ٥٨٠: با ما سبب کينه گردون دغا چيست؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
با ما سبب کينه گردون دغا چيست؟
تقصير چه و جرم کدام است و خطا چيست؟
اميد خطا نيست چو در شست کماندار
انديشه جستن ز سر تير قضا چيست؟
آن غنچه اگر چاک گريبان نگشايد
در جيب نسيم سحر و باد صبا چيست؟
چون وعده سست تو به اميد خلاف است
چندين گره سخت بر آن بند قبا چيست؟
در دست دوا چاره هر درد نهان است
دردى که دوا باعث آن است دوا چيست؟
شد ريگ زمين گير درين وادى پر خار
اى راهروان چاره اين آبله پا چيست؟
عسى به يکى سوزن ازين راه فرو ماند
مسواک و عصا، شانه و تسبيح و ردا چيست؟
بى درد طلب، همرهى خضر وبال است
گر درد طلب هست، غم راهنما چيست؟
رسم است که از جوش ثمر شاخ شود خم
اى پير، ترا حاصل ازين قد دو تا چيست؟
چون بوسه حرام است به کيش تو ستمگر
اى دشمن دين اين دو لب بوسه ربا چيست؟
کاهى که بود در ته ديوار، چه داند
کاندازه بيطاقتى کاهربا چيست؟
صائب ز گل و خار جهان دست نگه دار
در دامن اين دشت به جز زهرگيا چيست؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.