شماره ٥٥٦: روزم سيه از پرتو آن چشم سياه است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
روزم سيه از پرتو آن چشم سياه است
کز چين جبين سلسله جنبان نگاه است
خميازه گل وقت سحر بى سببى نيست
غفلت نکنم، در خم آن طرف کلاه است
بر داغ سيه روزى عشاق ببخشاى
شکرانه آن رو که ولى نعمت ماه است
غربت مپسنديد که افتيد به زندان
بيرون ز وطن پا مگذاريد که چاه است
هر چند که از زلف تو يک پيچ نمانده است
در سينه من مايه صد سلسله آه است
بر خانه من سيل حوادث نکند زور
هموارى من دشت صفت پشت و پناه است
پشت لب پيمانه ما سبز شد از زهر
آن ساقى بيرحم همان تلخ نگاه است
صائب عجبى نيست گر آرام ندارم
خاکستر من در گرو صرصر آه استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.