شماره ٥١٢: مستورى حسن از نظر بوالهوس ماست

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
مستورى حسن از نظر بوالهوس ماست
اين آينه رو پرده نشين از نفس ماست
بال و پر ما تير جگردوز خزان است
پيراهن گل چاک ز شوق قفس ماست
انديشه نداريم چو شمع از دهن گاز
سر پيش فکندن ثمر پيشرس ماست
از حسن گلوسوز شکر باج ستانيم
پروانه ناکام، کباب مگس ماست
بى برگى ما برگ و نواى دگران است
شيرازه گلهاى چمن خار و خس ماست
هر چند درين قافله پامال غباريم
هر کس که به راه آمده است از جرس ماست
صائب مگر ايام خزان پاک نمايد
گردى که بر آيينه گل از نفس ماستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.