شماره ٤٥٤: تا زنده ايم قسمت ما غير داغ نيست

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
تا زنده ايم قسمت ما غير داغ نيست
پروانه نجات به نام چراغ نيست
در زير آسمان که نفس مى کشد به عيش؟
در تنگناى بيضه نسيم فراغ نيست
ناصح ز پنبه کارى داغم به جان رسيد
دوزخ حريف اين جگر تشنه داغ نيست
تا کى من و نسيم گريبان هم دريم؟
سوداى زلف کار من بى دماغ نيست
مذهب حريف تندى مشرب نمى شود
کو توبه اى که حلقه به گوش اياغ نيست؟
پروانه ايم، ليک نسوزيم خويش را
در محفلى که روغن گل در چراغ نيست
زورش کجا به چشم تماشاييان رسد؟
بلبل حريف رخنه ديوار باغ نيست
سيماب شوق کشته نگردد به هيچ تيغ
در بحر، قطره موج صفت بى سراغ نيست
عاجز کشى نه شيوه طبع بلند ماست
بر بال اين هما قم خون زاغ نيست
صائب ميان اين همه آتش نفس که هست
يک دل بجو کز اين غزل تازه داغ نيستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.