شماره ٣٨٢: زاهد ز سبحه در پى تسخير بوده است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
زاهد ز سبحه در پى تسخير بوده است
خاکش خمير مايه تزوير بوده است
شد رشته حيات ز پيرى سبک عنان
موى سفيد شهپر اين تير بوده است
يک دل گشاده از نفس گرم من نشد
اين باغ پر ز غنچه تصوير بوده است
داند که من چه مى کشم از تنگناى چرخ
چون طعمه هر که در دهن شير بوده است
خون شکايت از لب خورشيد مى چکد
پستان صبحگاه چه بى شير بوده است
حيرت علاقه دو جهان را ز من بريد
دست ز کار رفته به شمشير بوده است
از تيغ آبدار برد فيض آب خضر
هر کس ز زندگانى خود سير بوده است
ديوانه شو که عشرت طفلانه جهان
در کوچه سلامت زنجير بوده است
داند به من چه مى رود از ترکتاز عشق
در راه سيل هر که زمين گير بوده است
صائب به يک پياله طلا گشت قلب من
آب و هواى ميکده اکسير بوده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.