شماره ٣١٧: اى روح، سير عالم امکان چه لازم است؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
اى روح، سير عالم امکان چه لازم است؟
رفتن به پاى خويش به زندان چه لازم است؟
اى قطره چون قرار ندارى به دست ابر
بيرون شدن ز قلزم و عمان چه لازم است؟
زهر فنا چو عاقبت کار خوردنى است
خوردن فريب چشمه حيوان چه لازم است؟
نيکى ثمر در آب روان زود مى دهد
با تيغ او مضايقه جان چه لازم است؟
عشق بلند در گرو قهر و لطف نيست
دشنام فاش و خنده پنهان چه لازم است؟
چون باد صبح کار مرا مى کند تمام
بر شمع من فشاندن دامان چه لازم است؟
در جنگ، مى کند لب خاموش کار تيغ
دادن جواب مردم نادان چه لازم است؟
چون درد کامرانى خود مى کند دواست
اظهار درد پيش طبيبان چه لازم است؟
وحشت چو رو دهد همه جا کنج عزلت است
رفتن به کوه و دشت و بيابان چه لازم است؟
چون مى شود به صبر شکر زهر عادتى
منت کشيدن از شکرستان چه لازم است؟
در وقت خود، چو غنچه گره باز مى شود
ممنون شدن ز ناخن و دندان چه لازم است؟
چون بندگى به شرط نمودن نه کار توست
صائب قبول کردن احسان چه لازم است؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.