شماره ١٥٧: جهان ز عکس رخ آن يگانه پر شده است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
جهان ز عکس رخ آن يگانه پر شده است
مثال واحد و آيينه خانه پر شده است
به جام باده غلط مى کنند ساده دلان
ز بس زرنگ گلم آشيانه پر شده است
نفس گداخته آيد نگه به مژگانم
ز اشک بس که مرا چشمخانه پر شده است
کجا ز خواب کند ناله منش بيدار؟
چنين که گوش جهان از فسانه پر شده است
چو رزق مرغ قفس نيست غير خوردن دل
چه سود ازين که مرا آب و دانه پر شده است؟
توان شنيد نواى جرس ز بيضه من
ز بس ز زمزمه عاشقانه پر شده است
عنان گريه مستانه مرا بگذار
که گرد غير درين آستانه پر شده است
مرا ز شکوه دل ساده اى است چون کف دست
ترا ز خرده من گر خزانه پر شده است
درازدستى مژگان جگر شکافترست
دلم خدنگ قضا را نشانه پر شده است
گر آستانه نشين گشته ام ز خوارى نيست
که از شکوه جمال تو خانه پر شده است
علاج گرسنه چشمى نمى کند نعمت
که چشم دام مکرر ز دانه پر شده است
جواب آن غزل ميرزا سعيدست اين
که عالم از غزل عاشقانه پر شده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.