شماره ١٥٥: به نيم جلوه کسى کشورى بهم نزده است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
به نيم جلوه کسى کشورى بهم نزده است
به يک پياده کسى لشکرى بهم نزده است
ز چشم شوخ تو شد ملک صبر زير و زبر
به يک نگاه کسى کشورى بهم نزده است
مرا به بلبل تصوير، رحم مى آيد
که در هواى تو بال و پرى بهم نزده است
هواى خانه بود چون حباب دشمن من
بساط عيش مرا صرصرى بهم نزده است
ز اشتياق تو بر هم زدم دو عالم را
به اين نشاط، دو کف ديگرى بهم نزده است
شمار داغ مرا بوالهوس چه مى داند؟
ز پاره هاى جگر دفترى بهم نزده است
سرى به عالم آسودگى بکش صائب
ترا که کاکل سيمين برى بهم نزده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.