شماره ٤١٩: زهى زلفت شکسته نرخ سنبل

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
زهى زلفت شکسته نرخ سنبل
گلستان رخت خنديده بر گل
رسانده خط ياقوت تو ريحان
کشيده خط به کافور تو سنبل
عروسى را که او صاحب جمال است
چو دريابد، گرش نبود تحمل
چو ريش خستگان را مرهم از تست
مکن در کار مسکينان تغافل
اگر گل را نباشد برگ و پيوند
چه سود از ناله شبگير بلبل؟
به جانت کانکه بر جان دارم از غم
نباشد کوه سنگين را تحمل
چو از زلفش بدين روز اوفتادم
تو نيز، اى شب، مکن بر من تطاول
خوشا آن بزم روحانى که هر دم
کند مستى به پاداش تعقل
بزن مطرب که مستان صبوحى
از آن مستند و خسرو از تاملمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.