برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۲۲۶۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب
تن و دل ما مسخر او كه می‌نپرد بجز بر او
فما طلبوا سوی سقمی فطاب علی ما طلبوا
عجب خبری كه می‌دهدم دم و غم او كر و فر او
فنی جلدی اذا عبسوا فكیف تری اذا طربوا
مرا غم او چو زنده كند چگونه شوم ز منظر او
فلا هرب اذا طلبوا و لا طرب اذا هربوا
عجب چه بود بهر دو جهان كه آن نبود میسر او
اری امما به سكروا و لا قدح و لا عنب
حدث نشود شكر كه خوری شكر چو چشد ز شكر او
لقد ملت خواطرنا بهم عجبا و ما العجب
سحر اثری ز طلعت او شبم نفسی ز عنبر او
سكت او ناوهم سكتوا و لا سمو و لا عتبوا
خبر نكنم دگر كه مرا رسید خبر ز مخبر او
فوا حزنی اذا حجبوا و یا طربی اذا قربوا
درم بزند سری نكند كه سر نبرد كس از سر او

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.