برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ١٤٥: چون نيستى آنچنان که مى بايد

غزلستان :: انوری ابیوردی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
چون نيستى آنچنان که مى بايد
تن در دادم چنانکه مى آيد
گفتى که از اين بتر کنم خواهى
الحق نه که هيچ درنمى بايد
با اين همه غم که از تو مى بينم
گر خواب دگر نبينيم شايد
با فتنه روزگار تو عيدست
هر فتنه که روزگار مى زايد
گفتم که دلم به بوسه خرسندست
گفتى ندهم وگرچه مى بايد
زين طرفه ترت حکايتى دارم
دل بين که همى چه باد پيمايد
بوسى نه بديد و هر زمان گويد
باشد که کنارى اندر افزايد
دستى برنه که انورى اى دل
از دست تو پشت دست مى خايد

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.