گله خاموش

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
کس نيست در اين گوشه فراموشتر از من
وز گوشه نشينان توخاموشتر از من
هر کس به خياليست هم آغوش و کسى نيست
اى گل به خيال تو هم آغوشتر از من
مى نوشد از آن لعل شفقگون همه آفاق
اما که در اين ميکده غم نوشتر از من
افتاده جهانى همه مدهوش تو ليکن
افتاده تر از من نه و مدهوشتر از من
بى ماه رخ تو شب من هست سيه پوش
اما شب من هم نه سيه پوشتر از من
گفتى تو نه گوشى که سخن گويمت از عشق
اى نادره گفتار کجا گوشتر از من
بيژن تر از آنم که بچاهم کنى اى ترک
خونم بفشان کيست سياوشتر از من
با لعل تو گفتم که علاجم لب نوشى است
بشکفت که يارب چه لبى نوشتر از من
آخر چه گلابى است به از اشک من اى گل؟
ديگى نه در اين باديه پرجوشتر از منمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید