درس حال

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر بلاکش بيداد را به داد رسى
خدا کند که به سر منزل مرا درسى
سياهکارى بيداد عرضه دار اى آه
شبان تيره که در بارگاه دادرسى
جهان ز تيرگى شب بشوى چون خورشيد
اگر به چشمه نوشين بامداد رسى
سواد خيمه جانان جمال کعبه ماست
سلام ما برسان گر بر آن سواد رسى
به گرد او نرسى جز به همعنانى دل
اگر چه جان من از چابکى به باد رسى
بهشت گمشده آرزو توانى يافت
اگر به صحبت رندان پاکزاد رسى
وراى مدرسه اى شيخ درس حال آموز
بر آن مباش که تنها به اجتهاد رسى
غلام خواجه ام اى باد توتيا خواهم
اگر به تربت آن اوستاد راد رسى
ترا قلمرو دلهاست شهريارا بس
چه حاجتست به کسرا و کيقباد رسىمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید