برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۳۲۰۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
یا ملك المبعث والمحشر
لیس سوی صدرك من مصدر
سر نبری ای سر، اگر سر بری
آن ز خری دان كه تو سر واخری
مقلة عینی لك یا ناظری
نظرة قلبی لك یا منظری
همچو پری، باش ز خلقان نهان
بر نپری تا نشنوی چون پری
غاب فادی لم غیبته
بعد حضوری لك، یا محضری
بر سر خشكی چو ثقیلان مران
برتر از آنی كه روی برتری
منزلناالعرش و ما فوقه
عمرك یا نفس قمی، سافری
جمله چو دردند به پایان خم
سرور از آنی تو، كه تو سروری
قلت الا بدلنا سلما
اسلمك الصبر قفی واصبری
چند پس پرده و از در برون
بر در این پرده، اگر بر دری
قالت هل صبری الا به
هل عقدالبیع بلا مشتری
می مفروش از جهت حرص زر
جوهر می خود بنماید زری
اذ حضرالراح فما فاتنا
افتح عینیك به وابصری
می بفروشی، چه خری؟! جز كه غم
دین بفروشی چه بری؟! كافری
قر به‌العین كلی واشربی
قد قرب‌امنزل فاستبشری
وصلت فانی ننماید بقا
زن نشود حامله از سعتری

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.