غزل شماره ۲۷۹۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری
آتشی اندرزنی از سوی مه در مشتری
منگر آخر سوی روزن سوی روی من نگر
تا ز روی من به روزن‌های غیبی بنگری
روی زرینم به هر سو شش جهت را لعل كرد
تا ز لعل تو بیاموزید رویم زرگری
شش جهت گوساله‌ای زرین و بانگش بانگ زر
گاوكان بر بانگ زر مستان سحر سامری
شیرگیرا گاو و گوساله به بانگ زر سپار
چونك شیر و شیرگیر جام صرف احمری
دشمن اسلام زلف كافرت ما را بگفت
دور شو گر ممنی و پیشم آ گر كافری
گفتمش این لاف‌ها از شمس تبریزیستت
گفت آری و برون آورد مهر دلبری

آتشتبریزجامزلفسحرسلاملعلمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.