برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۲۷۰۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
كجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت كربلایی
كجایید ای سبك روحان عاشق
پرنده‌تر ز مرغان هوایی
كجایید ای شهان آسمانی
بدانسته فلك را درگشایی
كجایید ای ز جان و جا رهیده
كسی مر عقل را گوید كجایی
كجایید ای در زندان شكسته
بداده وام داران را رهایی
كجایید ای در مخزن گشاده
كجایید ای نوای بی‌نوایی
در آن بحرید كاین عالم كف او است
زمانی بیش دارید آشنایی
كف دریاست صورت‌های عالم
ز كف بگذر اگر اهل صفایی
دلم كف كرد كاین نقش سخن شد
بهل نقش و به دل رو گر ز مایی
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
كه اصل اصل اصل هر ضیایی

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید




جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.