برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۱۸۲۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هی چه گریزی چندین یك نفس این جا بنشین
صبر تو كو ای صابر ای همه صبر و تمكین
ما دو سه كس نو مرده منتظر آن پرده
زنده شویم از تلقین بازرهیم از تكفین
هی به سلف نفخی كن پیشتر از یوم الدین
تا شنود چرخ فلك از حشر تو تحسین
هی به زبان ما گو رمز مگو پیدا گو
چند خوری خون به ستم ای همه خویت خونین
چند گزی بر جگرش چند كنی قصد سرش
چند دهی بد خبرش كار چنین است و چنین
چند كنی تلخ لبش چند كنی تیره شبش
ای لب تو همچو شكر ای شب تو خلد برین
هیچ عسل زهر دهد یا ز شكر سركه جهد
مغلطه تا چند دهی ای غلط انداز مهین
هر چه كنی آن لب تو باشد غماز شكر
هر حركت كه تو كنی هست در آن لطف دفین
سرو چه ماند به خسی زر به چه ماند به مسی
تو به چه مانی به كسی ای ملك یوم الدین

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.