برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۱۷۴۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بیار مطرب بر ما كریم باش كریم
به كوی خسته دلانی رحیم باش رحیم
دلم چو آتش چون در دمی شود زنده
چو دل مباش مسافر مقیم باش مقیم
بیامد آتش و بر راه عاشقان بنشست
كه ای مسافر این ره یتیم باش یتیم
ندا رسید به آتش كه بر همه عشاق
چو شعله‌های خلیلی نعیم باش نعیم
گلیم از آب چو خواهی كه تا برون آری
به زیر پای عزیزان گلیم باش گلیم
چو بایدت كه تو را بحر دایه وار بود
مثال دانه در رو یتیم باش یتیم
درست و راست شد ای دل كه در هوا دل را
درست راست نیاید دو نیم باش دو نیم
الف مباش ز ابجد كه سركشی دارد
مباش بی دو سر تو چو جیم باش چو جیم

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.