برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۱۲۸۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ندا رسید به عاشق ز عالم رازش
كه عشق هست براق خدای می‌تازش
تبارك الله در خاكیان چه باد افتاد
چو آب لطف بجوشید ز آتش نازش
گرفت شكل كبوتر ز ماه تا ماهی
ز عشق آنك درآید به چنگل بازش
گرفت چهره عشاق رنگ و سكه زر
ز عشق زرگر ما و ز لذت گازش
در آن هوا كه هوا و هوس از او خیزد
چه دید مرغ دل از ما ز چیست پروازش
گهی كه مرغ دل ما بماند از پرواز
كه بست شهپر او را كی برد انگازش
مگو كه غیرت هر لحظه دست می‌خاید
كه شرم دار ز یار و ز عشق طنازش
ز غیرتش گله كردم به خنده گفت مرا
كه هر چه بند كند او تو را براندازش

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.