غزل شماره ۶۷۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بگویم خفیه تا خواجه نرنجد
كه آن دلبر همی در بر نگنجد
ز مستی من ترازو را شكستم
ترازو كان گوهر را نسنجد
بتان را جمله زو بدرید سربند
كه ماده گرگ با یوسف نغنجد
هم از جمله سیه روییست آن نیز
كه پیش رومیی زنجی بزنجد
قراضه كیست پیش شمس تبریز
كه گنج زر بیارد یا بگنجد

تبریزمستگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.