برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۶۵۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چون بر رخ ما عكس جمال تو برآید
بر چهره ما خاك چو گلگونه نماید
خواهم كه ز زنار دو صد خرقه نماید
ترسابچه گوید كه بپوشان كه نشاید
اشكم چو دهل گشته و دل حامل اسرار
چون نه مهه گشتست ندانی كه بزاید
شاهیست دل اندر تن ماننده گاوی
وین گاو ببیند شه اگر ژاژ نخاید
وان دانه كه افتاد در این هاون عشاق
هر سوی جهد لیك به ناچار بساید
از خانه عشق آنك بپرد چو كبوتر
هر جا كه رود عاقبت كار بیاید
آیینه كه شمس الحق تبریز بسازد
زنگار كجا گیرد و صیقل به چه باید

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.