برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

غزل شماره ۳۶۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ایا ساقی توی قاضی حاجات
شرابی ده كه آرد در مراعات
چنان گشتم ز مستی و خرابی
كه نشناسم اشارات از عبارات
پدر بر خم خمرم وقف كردست
سبیلم كرد مادر بر خرابات
دو گوشم بست یزدان تا رهیدم
ز حال دی و فردا و خرافات
دگرگون است كوی اهل تمییز
كه آن جا رسم طاعاتست و زلات
در این كو كدخدا شاهی است باقی
فرو روبیده این كو را ز آفات

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.