برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٢٣٣: اگر تو عاشق حسنى چرا وابسته جانى

غزلستان :: منصور حلاج :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
اگر تو عاشق حسنى چرا وابسته جانى
روان بگذر ز جان اى دل اگر جوياى جانانى
غم سوداى عاشق را چه شاديهاست اندر پى
جراحتهاى جانان را چه راحتهاست پنهانى
اگر سلطانيت بايد بيا درويش اين در شو
که سلطانى ست درويشى و درويشى ست سلطانى
درخت آتشين عشقست اندر وادى ايمن
اناالله بشنوى از وى اگر موسى عمرانى
اگر آتش فرو گيرد همه آفاق عالم را
سمندروار اى عاشق در آتش رو بآسانى
خليل عشق جانانى مپرهيز از تف آتش
که آتش با خليل او کند رسم گلستانى
حجاب او توئى اى دل برو از خويشتن بگسل
که از سبحات وجه او رسد انوار سبحانى
چو ميدانى که گنج شه بود در کنج ويرانها
براى نقد عشق او رضا در ده بويرانى
بخلوت خانه وصلت مرا ره ده که در عشقت
بجان آمد حسين اى جان در اين وادى ز حيرانى

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.