برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٢٠٤: باز آتشى در جان من زد عشق شورانگيز تو

غزلستان :: منصور حلاج :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
باز آتشى در جان من زد عشق شورانگيز تو
نو شد جراحتهاى غم از غمزه خونريز تو
اى ماه مهرآموز من دمساز عالم سوز من
جانم وفاآموز شد از جور لطف آميز تو
هر بى نوائى کو نهد در صف عشاق تو پا
کى سر تواند تافتن از زخم تيغ تيز تو
ناموس و پرهيز مرا تاراج کرده غمزه ات
فرياد اى هشيار دل زين مست بى پرهيز تو
بر رخ کشيده پرده ها مهر از حيا پيش رخت
در خط شده مشک خطا از خط عنبر بيز تو
اى دل نهاده جان بکف در کوى جانان نه قدم
کاندر بر سلطان ما اين است دست آويز تو
گر بر دل و جانت حسين درتافتى خورشيد عشق
طالع شد از مغرب زمين آن شمس انجم ريز تو

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.