برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ١٥٧: ساقى بزم خاص شه آمد که خمارى کنم

غزلستان :: منصور حلاج :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
ساقى بزم خاص شه آمد که خمارى کنم
در دور اين ساقى چرا دعوى هشيارى کنم
چون دوست آمد پيش من شد عشقبازى کيش من
چون عشق او شد خويش من از خويش بيزارى کنم
يوسف چو بر کرسى دل بنشست اندر مصر جان
هر چند بى سرمايه ام بارى خريدارى کنم
تدبير کار عاشقان زور و زر و زارى بود
چون من ندارم زور و زر از سوز دل زارى کنم
من آن نيم کز بيم سر پاى از ره يارى کشم
در ره چو بنهادم قدم سر در سر يارى کنم
گويند جستجوى تو در راه او بيحاصل است
زين به چه باشد حاصلم کو را طلبکارى کنم
دوشم خيال دلستان گفت اى حسين ناتوان
بستان دل از هر دو جهان تا لطف دلدارى کنم

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.