برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٩: شه من بدرد عشقت بنواز جان ما را

غزلستان :: منصور حلاج :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
شه من بدرد عشقت بنواز جان ما را
که دلم ز درد يابد همه راحت و دوا را
چو جمال خود نمائى نظرم بخويش نبود
چو مه تمام بينم چه نظر کنم سها را
بکمال عشقبازان نرسند خودپرستان
بحريم پادشاهى چه محل بود گدا را
ز خودى برآى آنگه ار نى بگوى اى دل
که تو تا توئى نبينى سبحات کبريا را
اگر اى کليم دارى خبرى ز ذوق نازش
ز کلام لن ترانى تو نظاره کن لقا را
ظلمات هستى خود تو بصدق در سفر کن
چو خضر اگر بجوئى سر چشمه بقا را
چو بدوست انس يابى دل خود ز انس برکن
مشناس هيچکس را چو شناختى خدا را
بحسين خسته هر دم چو مسيح جان ببخشد
سحرى ز کوى جانان چو گذر بود صبا را

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.