برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٢٢٨: تو با اين پنجه نازک چه لازم رنگها بندى

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش نهم

افزودن به مورد علاقه ها
تو با اين پنجه نازک چه لازم رنگها بندى
بپوشى بهله و بر بهله مى بايد حنابندى
سراپايت چو گل غير از شگفتن برنميدارد
تبسم زير لب دزدى کزوبند قبا بندى
غبارم تا کند ياد خرامت رنگ مى بازم
که ميترسم قيامت بر من بيدست و پا بندى
درين محفل چه دارد سعيت از آينه پردازى
جز اين گر تهمت تمثال خجلت بر صفا بندى
بشوخى حق مضمون ادب نتوان ادا کردن
عرق کن نقطه نظمى را که در وصف حنا بندى
شرار کاغذ ما رنگ تصويرى دگر دارد
بلوح امتيازآتش زنى تا نقش ما بندى
درين صحرا عنان سيل بى پروا که ميگيرد
سر تسليم افتد پيش تا راه قضا بندى
بعرض نارسائيها چه طاقت چنگ اين بزمم
خميدن ميکشم هر چند بر دوشم صدا بندى
باين طالع چه امکانست يابم بار اقبالى
مگر از استخوانم نامه بر بال هما بندى
بگردونت نخواهد برد سعى پوچ باليدن
چونى چند از سبکمغزى کمرها بر هوا بندى
دل از ساز تعلق عاقبت بر کندنى دارد
گشاد آسان شود گر اندکى اين عقده وابندى
وفا سررشته تسخير ميخواهد رسا (بيدل)
بآئينى که هر کس را گرفتى دست پا بندى

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.